Biuro Wystaw

Krystian Burda

Grafik, rzeźbiarz, konstruktor instalacji przestrzennych i budownictwa sakralnego. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie pod kierunkiem profesorów Jerzego Jarnuszkiewicza i Oskara Hansena. Jego praca dyplomowa, Droga do Żelazowej Woli – studium przestrzeni, pokazywała koncepcję pomnika-drogi, poświęconego Fryderykowi Chopinowi.

Po studiach pracował jako projektant wzornictwa przemysłowego w Rybnickich Zakładach Wyrobów Metalowych Huty Silesia, a także tworzył wnętrza kościołów. Zrealizował płaskorzeźby ołtarzy i witraże w siedmiu parafiach na terenie Śląska.

Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, plenerach oraz sympozjach. Jego prace były prezentowane m.in. w BWA (1977, 2010, 2012, 2014) i Muzeum Archidiecezjalnym (2012) w Katowicach, w Galerii ZPAP Domu Artysty Plastyka (1979), Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego (2004), Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (2004) i na 2. Biennale Rzeźby (2010) w Warszawie, a także w Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (2013) i „Elektrowni” w Radomiu (2011). Ekspozycję zorganizowano także w rodzinnym mieście artysty, Rydułtowach, w 2014 roku, czyli rok przed jego śmiercią.