Biuro Wystaw

Dominik Jałowiński

Artysta wizualny, performer, malarz, twórca kolaży. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 2008 roku obronił dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka na Wydziale Malarstwa. W 2015 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Swoje działania artystyczne realizował na początku w Galerii Aspekt przy warszawskiej ASP, a także brał udział w Europejskim Festiwalu Sztuki Performance EPAF’07 w Lublinie i Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Performance w Galerii Arsenał w Białymstoku. 

Jego prace można było oglądać m.in. w Galerii Foksal, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego Królikarnia (oddział Muzeum Narodowego) w Warszawie, w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, a także w Ludwig Muzeum w Budapeszcie i Muzeum Historii Jugosławii w Belgradzie.